Menu

Bostøtte

Bostøtte - udvikling og stabilitet i eget hjem.

Bostedet Vendelbo leverer bostøtte til både tidligere beboere på bostedet såvel som nye borgere. Fælles for begge grupper er, at vi tager udgangspunkt i Bostedet Vendelbos grundværdier, som er at yde en kvalificeret socialpædagogisk/psykiatrisk indsats ud fra et humanistiske menneskesyn.
 
Vi arbejder med udvikling og vedligeholdelse af egne ressourcer og færdigheder i form af at skabe struktur i hverdagen og opretholdelse af sociale færdigheder.

Der er mulighed for meget fleksible bostøtteløsninger, som kan leveres i både dag- og aftentimer samt i weekends.
 
Målgruppen henviser sig til borgere med en psykisk lidelse, eller sociale handicaps der har svært ved at få hverdagen til at fungere i eget hjem. Borgere der hører under § 85, som har støtte behov i eget hjem.
 

Bostøtteteamet  kan hjælpe med følgende:

 • Skabe kontakt til din kommune/sagsbehandler.

 • Daglig støtte i hjemmet ( daglig støtte, indkøb, rengøring, samtaler mm).

 • Økonomisk rådgivning/ administration.

 • Jobsøgning eller anden aktivitet ( motionscenter, sundhed mm).

 • Talerør til banker, kommuner, jobcenter, læger m.fl).

 • Fokus på borgerens tilstand ( Medicin, antabus, behandlinger osv ).

 • Hjælp til flytning.

 • Genoprette familiære kontakter.

 • Sætte fokus på hverdagen, så der er indhold der giver mening og er dermed med til at skabe bedre livskvalitet for borgeren.

 
 
Bostøtteteamet vil igennem pædagogiske behandlingsplaner, struktur og involverende pædagogik og sundhedsfaglig viden, arbejde målrettet med at frigøre ressourcer.
 
Derved brydes uhensigtsmæssige mønstre, og sætte en positiv udvikling i gang hos borgeren.
 
Med udgangspunkt i den enkelte borgers baggrund, guider, vejleder og støtter vi borgeren til at få en struktureret hverdag.
 
Der ingen regler, normer eller traditioner, der må være til hindring for den pædagogiske udvikling.
Bostedets Vendelbos bostøtte efterlever gældende dansk lovgivning.
 

 • Vi sætter borgernes traditioner og mærkedage i højsædet.

 • I bostøtten  vægtes borgerens trivsel og tryghed i eget hjem højt.

 • I bostøtten er omsorg også, at man har en forudsigelig, sund og meningsfuldt dagsrytme. Kan skabe struktur og kontinuerlig omsorg..

 • Vi ligger vægt på den anerkendende tilgang. Tillid, og gensidig respekt er nøgleord.

 • Der ligges stor vægt på flexibilitet.

 • Vi ligger vægt på sundhedsfremme og forebyggelse.

Pædagogik

I bostøtten arbejder vi bevidst og målrettet med vores pædagogik, hvor nøgleordene er faglighed, behandling og udvikling.
 
Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker.
 
Vi vil dagligt arbejde med at behandle den enkelte borger med værdighed, respekt og omsorg, således at sammenspillet giver vilkår, der kan fremme evner og vilje til at samarbejde hos borgeren.
 
Vi ser borgerne som individer, der formes af og er med til at forme omgivelserne og dermed sig selv.