Netværk – bostøtten – ufærdig

En central del af bostøtte-indsatsen er desuden at arbejde med sunde sociale netværk ved at vedligeholde borgerens sociale relationer eller hjælpe borgeren med at skabe sådanne.

Som en overgang til at indgå selvstændigt i sociale relationer har vi i Bostøtten Vendelbo stor succes med vores unikke sociale fællesarrangementer med alle bostøttens tilknyttede borgere. Her arbejder vi aktivt for at etablere et trygt socialt netværk med kendt personale. Du kan holde dig opdateret på vores seneste og kommende fællesarrangementer på facebook.