Menu

Værdigrundlag


Bostedets værdier, menneskesyn og målsætning

På Bostedet Vendelbo har vi et humanistisk menneskesyn, hvor behandlingen tager udgangspunkt i, at hvert menneske er unikt og har drømme og ønsker for sit eget liv. Vi tilstræber at skabe rammer, hvor den enkeltes muligheder og rettigheder sikres og giver plads til selvoplevelse, selvindsigt og ikke mindst plads til udvikling.

Udvikling af den enkelte beboer

Vi tager udgangspunkt i ressourcerne og potentialet i den enkelte beboer og tror på, at forandring samt udvikling er muligt i et fagligt kvalificeret rum. Det tilstræbes at udvikle nye og mere hensigtsmæssige samværsformer samt strategier, således den enkeltes ressourcer benyttes, og selvstændigheden udvikles.

Bostedets Vendelbos kultur er karakteriseret af rummelighed over for beboernes værdier, så den enkelte støttes til udvikling af sociale færdigheder mhp. større grad af selvhjulpenhed. En støtte der løbende bliver tilpasset den enkeltes beboers ønsker, behov og ressourcer ved at:

  • være nænsom og respektfuld i en nærværende kontakt
  • rumme følelser, forstå reaktioner og handle fyldestgørende i forhold hertil
  • sætte fokus på her og nu
  • konfrontere selvdestruktiv adfærd
  • give omsorg og opmærksomhed
  • arbejde i et fagligt rum, hvor selvindsigt er betonet højt
  • naturlige og ægte relationer