Menu

Kære sagsbehandler

Bostedet Vendelbo - Til dig som sagsbehandler

Som sagsbehandler er det vigtigt at vælge det rigtige bosted til borgeren. Kasper Kjeldsen fortæller her om de parametre, som Bostedet Vendelbo vægter højest for at give borgeren de rette omgivelser, et godt miljø og den rette pædagogiske tilgang.