Menu

Visitation


 

Har du behov for støtte og motivation i din hverdag på et bosted?

Visitationer til Bostedet Vendelbo foregår direkte til bostedets leder eller stedfortræder. Der vurderes umiddelbart, om borgeren vil være en relevant opgave for vores bosted, og om der kan ske et match med de øvrige beboere. Relevant sagsmateriale tilsendes og drøftes i personalegruppen.

Uforpligtende besøg på Bostedet Vendelbo

Der vil blive aftalt et uforpligtende besøg af sagsbehandler, kontaktperson og evt. andre relevante faglige personer. Ved formødet gennemgås borgerens profil og såfremt begge parter finder en anbringelse relevant, aftales visitationsmøde, hvor borgeren får mulighed for at se sin bolig, de nye omgivelser, høre om stedet og selv bliver motiveret til at flytte ind.

Kontakt Bostedet Vendelbo

Kontakt bostedets Leder Kenneth Larsen på telefon 4114 6663 eller Souschef Per Tvergaard, på telefon 2062 8298 for at aftale nærmere om et uforpligtende besøg på vores nordjyske bosted.