Menu

Takst

Opholdsbetaling

Opholdsbetalingen betales af beboerens hjemkommune. Da Vendelbo er en selvejende fond, bliver alle pengene anvendt til at højne bostedets kvalitet til gavn for den enkelte beboer. Der er dermed ikke et mål om et større overskud - evt. ekstra midler vil blive anvendt til at optimere vilkårene for beboerne.

Taksterne (2017) er pr. måned:


Vendelbo: 64.860kr*

Vest: 63.913kr *


*Fratrukket indirekte moms på 6% samt en eksempelvis egenbetaling.