Ledige jobs på Bostedet Vendelbo

Afdelingsleder Lørslev

Læs her om afdelingsleder Lørslev

Da vores nuværende afdelingsleder har fået nyt job med mere personaleansvar, søger vi en ildsjæl, der kan fortsætte hans gode arbejde. Vores personale er fagligt kompetente og fortjener en dygtig sparringspartner og omsorgsfuld leder. En leder, der kan hjælpe dem frem mod flere gode resultater – og holde hånden under dem i svære situationer.
Afdelingslederens arbejdstid bliver delt nogenlunde lige mellem pædagogiske borgeropgaver og administrative/ledelsesopgaver.

Hvem er vi?
Vi er et botilbud med plads til seks beboere med psykiske udfordringer. Lørslevafdelingen er en del af en selvejende fond, der har fire afdelinger i alt fordelt i Nordjylland – med fælles administration placeret i Vrå.
Hos os er borgernes udvikling altid i fokus, så vi er alle omstillingsparate og fleksible for at opnå det bedste resultat. Du vil derfor opleve, at vi har ret frie rammer på alle niveauer; så længe, man handler i tråd med Fondens værdier.
Det sætter krav til dig og din ledelsesstil, som skal kunne tilpasses situationen og medarbejderens kompetencer inden for den givne opgave.
Er det dig, vi leder efter?
Du forventes at have en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund; gerne kombineret med en lederuddannelse og –erfaring.
Vi tilbyder attraktiv lønpakke, sundhedsforsikring og pensionsordning samt fri telefon. Derudover bliver du del af et innovativt ledelsesteam, der løbende uddanner og udvikler sig samt støtter hinanden på tværs af afdelingerne. Her forventes du at byde ind med såvel sparring som støtte til dine kolleger.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021 eller snarest herefter. Ansøgningsfristen er 25. april 2021.
Der ansøges på hr@bostedetvendelbo.dk. Du kan spørge ind til stillingen på info@bostedetvendelbo.dk eller tlf. 98982022.

funktionsbeskrivelse

Stillingen som afdelingsleder omfatter varetagelsen af hele den daglige drift af tilbuddet i Lørslev. Herunder personaleledelse og den faglige behandling af vores borgere. Derudover foreligger en hel del samarbejde med myndighed/bestiller, i henhold til den enkelte beboers handleplan og indsatsmål. Der pålægges lederen at følge fonden og øverste leders anvisninger i henhold til tilbuddets godkendelse jf. servicelovens §107 og herunder vores nuværende metoder og tilgange. 

Vi lægger vægt på en inddragende tilgang til ledelse, hvor personalet er din nærmeste sparringspartner, og hvor deres handlefrihed tilgodeses i det daglige arbejde og planlægningen heraf. Personalet på denne afdeling er med tværfaglig baggrund og nogle med solid pædagogisk erfaring. Der arbejdes i kontaktgrupper omkring den enkelte borger, hvor personalet forud for personalemøder, har individuelle ”team møder”. 

Vi vægter det gode arbejdsmiljø, hvor vi pt. har tæt samarbejde med AMR medarbejder, som har særligt fokus på dette sammen med afd. leder. Vi bruger bl.a. en trivsels app dagligt, for at skabe overblik over den enkelte medarbejders trivselsniveau. 

Opgaveportefølje: 

· Vagt og ferieplanlægning 

· Opfølgning af faglig metode og tilgang 

· Kvalitetssikring af dokumentation og resultatdokumentation. 

· Rekruttering af medarbejdere 

· Udarbejdelse af handleplaner 

· Samarbejde med tilsyn og sagsbehandlere. 

· Udarbejdelse af nye tilbud til myndighed. 

· Lave matchning på nye potentielle borgere. 

· Opfølgning af pædagogiske indsatser, herunder metoder og evaluering heraf. 

· Mødeplanlægning 

· Opfølgning på medicinhåndtering/samarbejde med medicinansvarlig 

· Tæt samarbejde med AMR – Fokus på det gode arbejdsmiljø 

· Deltagelse i ledermøder og intern undervisning. 

· Planlægning af uddannelse og kurser på afdelingen. 

· Udvikling af medarbejdere, herunder afvikling af MUS 

· Vedligeholdelse af bygninger og planlægning heraf ift. investeringer 

· Studerende/praktikant forløb.


Bestyrelsesmedlem

Læs her om bestyrelsesmedlem
Har du lyst til at gøre en forskel for psykisk sårbare? Så kan du nu være med til at sætte retningen for vores fond og lægge strategien for vores videre udvikling.
Vi søger nemlig et bestyrelsesmedlem, der har lyst til at sætte sig ind i vores vilkår og udfordringer og gennem bestyrelsesarbejdet gøre en forskel for vores personale og beboere. Dette ved de kvartalsvise møder samt evt. ad hoc opgaver.

Hvad forventes der af dig?
Du har en baggrund enten i det sundhedsfaglige/pædagogiske felt eller inden for drift/ledelse/økonomi. Du vil gerne engagere dig i vores fond og bidrager gerne dér, hvor dine kompetencer kan gøre en forskel.
Som bestyrelsesmedlem har du ansvar for de overordnede rammer samt kontrol med driften. Du bliver således orienteret om borgernes velbefindende og den daglige praksis, ligesom du bliver inddraget i de større beslutninger. Det kunne være omkring bostedernes udvikling, udvidelse af kapacitet, tilføjelse af bygninger eller tilpasning af målgruppe eller pædagogik.

Er dette noget for dig? Så send en ansøgning til: info@bostedetvendelbo.dk.
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, er du velkommen til at kontakte vores leder: Kenneth Larsen (mail: Kenneth@bostedetvendelbo.dk) eller bestyrelsesformanden Cai Møller (mail: cai.moeller@hotmail.com). Derudover kan du selvfølgelig altid kigge lidt på vores hjemmeside: www.Bostedetvendelbo.dk

Bostøttemedarbejder

Læs her om bostøttemedarbejder
Bostøtten Vendelbo er i udvikling, og vi søger lige nu en ny kollega til vores bostøtte-team.

Brænder du for at gøre en stor forskel i andres liv? Så er det måske lige dig vi mangler. Nu har du nemlig muligheden for at blive en del af vores team af dygtige socialfaglige ildsjæle.

I bostøtten Vendelbo yder vi fleksibel støtte til borgere med socialpsykiatriske udfordringer og komplekse livsvilkår, som alle bor i eget hjem. Vi har fokus på udvikling af borgernes ressourcer og en meningsfuld hverdag, som udgangspunkt for øget livskvalitet hos den enkelte. Derfor har vi brug for en fleksibel kollega, som brænder for relationsarbejde og som tør tænke utraditionelt.
Vi løser meget forskellige opgaver i hverdagen hos vore fantastiske borgere. Nogle af dem hjælper vi med at fastholde gode vaner efter et succesfuldt ophold på botilbud; andre tillærer vi fx nye strategier, da de ikke ønsker ophold på en konventionel institution.

Der arbejdes i teams omkring den enkelte borger, mens det daglige arbejde skal kunne varetages selvstændigt. Det forventes, at man kan dokumentere og udfærdige skriftlige statusbeskrivelser. Foruden den gode relation til borgerne, skal man kunne samarbejde og skabe konstruktiv dialog med eksempelvis pårørende, sagsbehandlere eller jobcenterrådgivere. Desuden indgår tværfagligt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere i de enkelte opgaver.

Vi søger en kollega fra d. 01/05/21 eller snarrest derefter. Den ugentlige arbejdstid er 10-20 timer, med mulighed for flere. Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00 alle ugens dage ud fra behovet i den enkelte opgave.

Opgaver i stillingen omfatter bl.a.:
• At vejlede og støtte borgere i at mestre eget liv – herunder;
• At støtte borgeren med samtaler, økonomi, indkøb, kost, motion, døgnrytme, sociale netværk, dialog med og formidling af kontakt til forskellige instanser, mm.
• At støtte borgeren i at vedligeholde og udvikle ressourcer.

Hvilke faglige og personlige egenskaber vægter vi?:
• At du brænder for relationsarbejde.
• At du kan udøve en vedholdende tilgang, der understøtter borgeren i at tage ansvar for eget liv trods komplekse livsvilkår.
• At du er fleksibel, rummelig og grænsesættende.
• At du i samarbejde med borgeren kan arbejde fokuseret og systematisk med handleplaner, mål og delmål.
• At du er god til at strukturere din tid.
• At du har øje for dine egne udviklingspunkter også i dialog med kollegaer.
• At du har mod på at tænke nyt og utraditionelt med kollegaer og borgere.

Din profil:
• Du har en socialfaglig baggrund som socialpædagog, social-og sundhedsassistent, socialrådgiver el. lignende.
• Du har erfaring med socialpsykiatrisk arbejde. Erfaring med bostøtte-opgaver er en fordel.
• Du har fokus på borgernes ressourcer og medinddragelse.
• Du kan håndtere uforudsigelighed.
• Du har en positiv tilgang og er fleksibel.
• Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger.

Derfor skal du vælge os:
• Du får mulighed for direkte at påvirke og udvikle indsatsen for udsatte borgere, og gøre en markant forskel.
• Du bliver en del af en arbejdsplads med engagerede kolleger og nærværende ledelse.
• Du får et job med daglige udfordringer og uforudsigelighed.
• Du får supervision med ekstern supervisor og mulighed for fælles kurser/undervisning, samt sundhedsforsikring.

Du kan læse mere om fonden og vores afdelinger på www.bostedetvendelbo.dk.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte bostøtte-koordinator Michelle Kaae Clausen på tlf.: 25 86 56 60.

Ansøgning samt CV sendes til – michelle@bostedetvendelbo.dk
Ansøgningsfrist d. 26/04/21

Uopfordret ansøgninger

Hos Bostedet Vendelbo modtager vi gerne uopfordrede ansøgninger. Selvom vi ikke søger nye kollegaer lige nu, kan det selvfølgelig ske, at din ansøgning rammer plet, hvor vi simpelthen ikke kan undvære dig. Send din ansøgning og CV afsted til nedenstående e-mail, så vender vi tilbage hurtigst mulig med svar. 

E-mail: info@bostedetvendelbo.dk