Bostedet Vendelbos afdelinger

Om Bostedet Vendelbos afdelinger i Nordjylland

Bostedet Vendelbo er et botilbud med i alt tre afdelinger fordelt rundt omkring i Nordjylland i byerne Vrå, Lørslev og Thorshøj med forskellige behandlingsmuligheder. Derudover hjælper vi borgere, der har behov for støtte i eget hjem i og omkring Vrå, Hjørring og Frederikshavn.

Bostedet Vendelbo i Vrå og Lørslev er socialpsykiatriske bosteder til voksne over 18 år med diagnosticerede sindslidelser såsom skizofreni, borderline, personlighedsforstyrrelse, emotionel ustabilitet, psykose og hjerneskade. Bostedet Thorshøj henvender sig udelukkende til borgere med psykiske udfordringer og misbrugsproblematikker også kaldet dobbeltdiagnoser med henblik på psykisk sårbarhed og misbrug.

Fælles for alle bostedets afdelinger er, at der altid tages udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og ønsker, da vi er beviste om at hvert menneske er unikt og har egne drømme og ønsker for livet.