Bostedet Vendelbos afdeling i Vrå

Hvor det hele begyndte...

Velkommen til Bostedet Vendelbo – Vrå

Bostedet Vendelbo i Vrå er et socialpsykiatrisk bosted i Nordjylland, der henvender sig til unge og voksne over 18 år med forskellige sindslidelser, feks. skizofreni, personlighedsforstyrrelse, dobbeltdiagnoser og ADHD. Men vi behandler også ikke-diagnosticerede personer med udfordrende psykisk og social adfærd. Vi har samtidig erfaring med behandling af personer, der er emotionelt ustabile, f.eks. borderline, depression, mindre hjerneskader mv.

Et bosted med smukke omgivelser

På det socialpsykiatriske bosted i Vrå bor du på en smuk gård i landlige omgivelser midt i et grønt område med masser af plads til udendørsaktiviteter. Bostedet i Nordjylland nærmere bestemt Vendsyssel ligger i rolige og dejlige omgivelser ca. 16 km fra Hjørring og ca. 40 km fra Frederikshavn. Der er mulighed for at gøre indkøb mv. i Vrå, der også har en banegård. Derudover er der kun 35 km til Aalborg og 15 km til Vesterhavets smukke strand.

Sund krop – sundt sind

Vi har stort fokus på sund kost og velvære. Der laves hver dag lækre, sunde retter af vores faste pædagog i køkkenet. Alle beboere har mulighed for deltagelse i køkkenet, så tillæringen af tilberedelse af de sunde retter kan blive til gode vaner når tiden er til at flytte i egen bolig.
Ligeså er vi bevidste om de positive egenskaber fysisk aktivitet har for alment velvære og mental sundhed. Derfor vægtes dette i dagligdagen, som en del af at understøtte beboerne i deres positive udvikling og livskvalitet.

Det gør vi bl.a. ved at tilbyde planlagt struktureret fysisk aktivitet, som øger aktivitetsniveau og alment velvære. Det giver samtidig mulighed for indhold i dagligdagen, socialt fællesskab og tilhørsforhold i trygge rammer, hvor selvbillede, selvværd og sociale kompetencer skubbes i en positiv retning.

Fast personale med stor erfaring

Vi behandler vores beboere gennem socialt samvær, tydelige rammer, dagsrytme, skærmning – og ikke mindst omsorg og opmærksomhed. Det betyder, at der grundlæggende er et sunde relationer mellem beboere og personale samt beboerne imellem, og vi lægger stor vægt på gensidig respekt.

De daglige aktiviteter tilrettelægges, så de giver lyst aktiv og udviklinde dagligdag for beboeren, hvilket indebærer fx sportsgrene, terapi, uddannelser mv. På Bostedet Vendelbo er det essentielt, at beboerne oplever støtte og motivation i dagligdagen gennem hygge og aktiviteter, der er gode for udviklingen af krop og sind.

Vi har derfor stort fokus på sund kost og velvære. Derfor anretter vores kok hver dag en buffet med lækre retter og en omfattende salatbar.
Recovery er vigtig for os, så al behandling tager udgangspunkt i, at alle mennesker er unikke og har drømme samt ønsker for sit eget liv. Vi giver derfor plads i dagligdagen til selvoplevelse, selvindsigt og selvudvikling.

Botilbuddets værdigrundlag

Bostedets værdier, menneskesyn og målsætning

På Bostedet Vendelbo har vi et humanistisk menneskesyn, hvor behandlingen tager udgangspunkt i, at hvert menneske er unikt og har drømme og ønsker for sit eget liv.
Vi tilstræber at skabe rammer, hvor den enkeltes muligheder og rettigheder sikres og giver plads til selvoplevelse, selvindsigt og ikke mindst plads til udvikling.

Udvikling af den enkelte beboer

Vi tager udgangspunkt i ressourcerne og potentialet i den enkelte beboer og tror på, at forandring samt udvikling er muligt i et fagligt kvalificeret rum. Det tilstræbes at udvikle nye og mere hensigtsmæssige samværsformer samt strategier, således den enkeltes ressourcer benyttes, og selvstændigheden udvikles.

Bostedets Vendelbos kultur er karakteriseret af rummelighed over for beboernes værdier, så den enkelte støttes til udvikling af sociale færdigheder mhp. større grad af selvhjulpenhed.

En støtte der løbende bliver tilpasset den enkeltes beboers ønsker, behov og ressourcer ved at:

  • være nænsom og respektfuld i en nærværende kontakt
  • rumme følelser, forstå reaktioner og handle fyldestgørende i forhold hertil sætte fokus på her og nu
  • konfrontere selvdestruktiv adfærd
  • give omsorg og opmærksomhed
  • arbejde i et fagligt rum, hvor selvindsigt er betonet højt
  • naturlige og ægte relationer