Målgruppe for Bostedet Vendelbo i Vrå

Bosted i Nordjylland med fokus på relationer og sociale kompetencer

Bostedet Vendelbo henvender sig til voksne over 18 år med diagnosticerede sindslidelser:

 • Skizofreni
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Dobbeltdiagnose
 • Derudover modtages der også, ikke-diagnosticerede personer med psykisk og social adfærd, der kan sidestilles med sindslidelse

Kendetegn for bostedets målgruppe

Kendetegnende for målgruppen kan være:

 • at være hæmmet i evnen til at fungere socialt
 • at måtte modtage medicin imod sine lidelser
 • at være nødsaget til at modtage støtte for at kunne klare sig i egen bolig
 • problematik omkring tidligere misbrug af alkohol eller narkotiske stoffer
 • en mindre hjerneskade – medfødt eller erhvervet
 • har brug for et afklarende forløb

Bostedets erfaring inden for problematikker

Vi har stor erfaring i arbejdet med personer med følgende problematikker:

 • Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)
 • Psykoser
 • Skizofreni
 • Depressive symptomer
 • Mindre hjerneskade
 • Tidligere større eller mindre misbrug
 • Dobbeltdiagnosticerede

Bostedet Vendelbo i Vrå henvender sig således til personer, der er eller har været i et psykiatrisk behandlingsforløb – eller personer der skal afklares og/eller udredes. Hertil er bostedets egen psykiater en god støtte.


Målgruppen har behov for en specialiseret og målrettet psykiatrisk, social samt specialpædagogisk indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker.

Dette tilpasser vi gerne i dialog med vore eksterne samarbejdspartnere, som bl.a. omfatter F-ACT, OPUS, VAMIS og de psykiatriske sengeafsnit og ambulatorier.

Botilbuddet er et supplement til de eksisterende kommunale og regionale tilbud.