Visitation

Har du behov for støtte og motivation i din hverdag på et bosted?

Så skal din kommune først kontaktes. Hvis de er enige i, at du har behov for at bo på et bosted, er der mulighed for, du kan visiteres til en plads hos os. Visitationer til Bostedet Vendelbo foregår direkte til bostedets leder eller stedfortræder. Der vurderes umiddelbart, om borgeren vil være en relevant opgave for vores bosted, og om der kan ske et match med de øvrige beboere. Relevant sagsmateriale tilsendes og drøftes i personalegruppen.

Uforpligtende besøg på Bostedet Vendelbo

Der kan aftales et uforpligtende besøg af sagsbehandler, kontaktperson og evt. andre relevante faglige personer, hvor borgerens profil gennemgås.  Dette kan også drøftes telefonisk.
Såfremt begge parter finder en anbringelse relevant, aftales visitationsmøde, hvor borgeren får mulighed for at se sin bolig, de nye omgivelser, høre om stedet og selv bliver motiveret til at flytte ind. Alle ophold sker på frivillig basis og med et ønske om samarbejde om bedring og udvikling.

Kontakt Bostedet Vendelbo i Nordjylland

Kontakt bostedets Leder Kenneth Larsen på telefon 9898 2021 for at aftale nærmere om et uforpligtende besøg på vores nordjyske bosted.