Kontakt Bostedet Vendelbo i Vrå

Sdr. Vråvej 46
9760 Vrå
Tlf:  98 98 20 21

Mail: info@bostedetvendelbo.dk

Sikker mail: sikkerpost@bostedetvendelbo.dk


Personalet på Bostedet Vendelbo i Vrå

KENNETH LARSEN

Leder
Telefon: 98982021
E-mail: kenneth@bostedetvendelbo.dk

PETER VEJEN HARBOE

Ledelse, Social- og Sundhedsassistent
E-mail: peter@bostedetvendelbo.dk

DORTE DALGAARD

Kontorassistent
Telefon: 98982021
E-mail: info@bostedetvendelbo.dk

SAMANTHA SKOU

Ergoterapeut

TRINE MALM

Pædagog + Mindfulness instruktør

CHRISTINA

Pædagog og køkkenansvarlig

MARIANNE NIELSEN

Social- og Sundhedsassistent

HEIDI MØLLER

Social- og Sundhedsassistent

ANDERS TVERGAARD LARSEN

Lærer

THIES MAGLE

Idrætsfaglærer

MALENE CLEMEN LARSEN

Social- og Sundhedsassistent + NADA behandler