Bostedets afdeling i Thorshøj

Vejen til en stoffri og meningsfuld hverdag

Velkommen til Bostedet Thorshøj

Bostedet Thorshøj er et socialpsykiatrisk bosted, der henvender sig til unge og voksne over 18 år med dobbeltdiagnoser. Dvs. psykiske udfordringer samt misbrugsproblematikker.

Et botilbud med gode rammer

Bostedet i Nordjylland ligger i rolige og dejlige omgivelser ca. 20 km fra Hjørring og ca. 20 km fra Frederikshavn. Der er mulighed for at gøre indkøb mv. i Østervrå, der ligger ca. 4 km fra Bostedet. Derudover er der kun 45 km til Aalborg.

Følg med i vores hverdag

På vores Facebookside kan du følge med i dagligdagen på Bostedet Thorshøj. Her får du et indblik i hvilke aktiviteter, vi laver i og omkring bostedet. Følg med her

Tilbagefaldsforebyggelse

Vores beboere værner meget om deres stoffrihed og støtter hinanden gennem svære perioder. Vi afholder gruppemøder, hvor vi deler det, der er svært, og får øjnene op for, at man ikke står alene med problemerne i misbrugsbehandlingen.

Vi har mange aktiviteter, som størstedelen af beboerne deltager i. F.eks. Ishockeykampe, NA-møder, skovture mv.

Store dele af personalet har selv erfaringer med misbrug og kan derfor nemt relatere til de udfordringer, beboerne har i hverdagen. Fælles for alle er dog, at de har fået deres misbrug på så lang afstand, at de har en god og stabil hverdag i dag – til inspiration for beboerne.

Bostedets værdiggrundlag

Bostedets værdier, menneskesyn og målsætning

På Bostedet Thorshøj har vi et humanistisk menneskesyn, hvor behandlingen tager udgangspunkt i, at hvert menneske er unikt og har drømme og ønsker for sit eget liv.
Vi tilstræber at skabe rammer, hvor den enkeltes muligheder og rettigheder sikres og giver plads til selvoplevelse, selvindsigt og ikke mindst plads til udvikling. Samtidig tror vi meget på fællesskabet, og at vores beboere har stort ejerskab ift. bostedets daglige drift.

Udvikling af den enkelte beboer

Vi tager udgangspunkt i ressourcerne og potentialet i den enkelte beboer og tror på, at forandring samt udvikling er muligt i et fagligt kvalificeret rum. Det tilstræbes at udvikle nye og mere hensigtsmæssige samværsformer samt strategier, således den enkeltes ressourcer benyttes, og selvstændigheden udvikles.

Bostedet Thorshøjs kultur er karakteriseret af rummelighed over for beboernes værdier, så den enkelte støttes til udvikling af sociale færdigheder mhp. større grad af selvhjulpenhed.

En støtte der løbende bliver tilpasset den enkeltes beboers ønsker, behov og ressourcer ved at:

  • være nænsom og respektfuld i en nærværende kontakt
  • rumme følelser, forstå reaktioner og handle fyldestgørende i forhold hertil sætte fokus på her og nu
  • konfrontere selvdestruktiv adfærd
  • give omsorg og opmærksomhed
  • arbejde i et fagligt rum, hvor selvindsigt er betonet højt
  • naturlige og ægte relationer