Kerneydelser på Bostedet Thorshøj

Et fagligt stærkt team på opholdsstedet i Nordjylland

Bostedet Thorshøj har et tværfagligt team af ansatte, hvilket både indbefatter sundhedsfagligt-, pædagogisk- og misbrugsorienteret personale.

Kvalificerede redskaber i misbrugsbehandlingen

På Bostedet Thorshøj arbejder vi med recovery hvilket betyder, at man ikke skal lade sin sygdom blive sin identitet. Alle har mål og drømme, og sygdommen/misbruget er kun en del af individet. Derfor ser vi på den enkelte beboers ressourcer, drømme og mål – og arbejder ud fra disse.

På Bostedet Thorshøj fokuserer vi også på miljøterapi. Miljøterapien handler om at fremme det mellemmenneskelige samspil. Vi tager udgangspunkt i sociale situationer i hverdagen og på bostedet. Det handler om at være sammen, motivere og udvikle hinanden – og opdage hvad den enkelte kan bidrage med, og hvordan relationerne på tværs af forskellighed kan fremme personlig udvikling og vækst. Dette gøres bl.a. gennem en mentaliseringsbaseret tilgang.

Et botilbud med plads til forskellighed

Vi ser det som en styrke, at alle er forskellige, både i henhold til psykisk diagnose, rusmiddelpræference, alder, etnicitet, køn m.v. Bostedet Thorshøj tilbyder bearbejdelse af både den psykiske sårbarhed og misbrugsproblematikker i form af både gruppe- og individuel terapi. Vi anvender Gorski tilbagefaldsbehandling som metode, hvor beboeren med misbruget får tilbagefaldsforebyggende rådgivning og terapi. Formålet er at kortlægge og behandle misbruget/afhængigheden.