Kerneydelser på Bostedet Lørslev

Trygge rammer er udgangspunktet for et udviklende miljø

Vi lægger stor vægt på ordentlige, overskuelige og hjemlige omgivelser, da det skaber ro og tryghed omkring den enkelte beboer. Her er alle beboer gode til at hjælpe med at holde orden i respekt for de næste, som benytter arealerne. Med gode og trykke rammer er grundstenen lagt til at skabe et rum for behandling og udvikling.

Kerneydelser som Bostedet Lørslev vægter højt i hverdagen:

  • Psykiatrisk tilbud
  • Omsorg
  • Trivselssamtaler
  • Kontaktpersoner, behandlingsplaner og udviklingsplaner
  • Støtte til kontakt med netværk
  • Beskæftigelse, fritid og aktivitet
  • Traditioner
  • Kvalificerede redskaber og et stærkt fagligt tema

Kvalificerede redskaber og et stærkt fagligt tema

På Bostedet Lørslev handler det om at arbejde aktivt og bevidst inden for vores socialpædagogiske metode med hver enkelt beboer. Derfor tildeles hver beboer ved indflytning udvalgte kontaktpersoner, der sammen er medansvarlige for beboerens udvikling og trivsel på bostedet. Her efter udarbejdes der en individuel pædagogisk behandlingsplan, således at beboeren får den rette støtte og behandling. Behandlingsplanen revideres løbende efter behov mellem beboer, kontaktpersoner og ledelsen. 

Har en beboer brug for terapeutiske samtaler eller samtaler omkring afhængighed så sættes der ligeledes en plan op for dette. 

Der er også mulighed for mange fritidsbeskæftigelser på og omkring Bostedet Vendelbo i Lørslev.

Vil du gerne vide mere om bostedets kerneydelser, så kan du læse meget mere her