Målgruppe for Bostedet Lørslev

Bostedet Lørslev er et mindre botilbud til beboere med diagnosticerede sindslidelser

Bostedet Vendelbo i Lørslev henvender sig til unge og voksne over 18 år med forskellige sindslidelser, som feks. personlighedsforstyrrelse, skizofreni, ADHD og dobbeltdiagnoser, som har brug for mindre rammer og mere ro omkring sig. Vi behandler også ikke-diagnosticerede personer med psykisk og social adfærd, der kan sidestilles med sindslidelse. Hertil har vi erfaring med behandling af personer, der er emotionelt ustabile, f.eks. borderline, depression, psykoser, mindre hjerneskader mv.

Kendetegn for målgruppen på Bostedet Lørslev:

  • hæmmet evne til at fungere socialt
  • indtagelse af medicin mod egne lidelser
  • modtagelse støtte for at kunne klare sig i egen bolig
  • tidligere misbrug af alkohol og narkotiske stoffer
  • en mindre medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • har brug for et trygt og afklarende forløb

Hermed er Bostedet Lørslev henvendt til borgere, der har været eller er i et psykiatrisk behandlingsforløb eller borgere der skal afklares og/eller udredes. Målgruppen har derfor behov for en fokuseret og målrettet psykiatrisk, social samt specialpædagogisk indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker.

Dette tilpasser vi selvfølgelig gerne i dialog med vores eksterne samarbejdspartnere, som bl.a. omfatter F-ACT, OPUS, VAMIS og de psykiatriske sengeafsnit og ambulatorier.

Botilbuddet er et supplement til de eksisterende kommunale og regionale tilbud.