Menu

Personlighedsforstyrrelse

Har man en personlighedsforstyrrelse, er forholdet til andre ofte præget af kaos. Man er usikker på, hvem man selv er og føler indre tomhed. Man handler ofte impulsivt og har voldsomme, svingende følelser.

HVILKE SYMPTOMER SES DER VED PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE? 

Personer med personlighedsforstyrrelse har en tendens til at handle impulsivt, de har ofte et ustabilt humør og nogle kan få pludselige udbrud af vrede, der er ude af proportioner med det der udløste den, samt virke aggressive. Vredesudbruddene kommer ofte til udtryk, når personen med personlighedsforstyrrelse føler sig forladt eller svigtet. Disse pludselig udbrud kan være svære for personen og omgivelserne at håndtere. 

Andre symptomer på personlighedsforstyrrelse er, at personen har en usikker selvopfattelse, hvilket bl.a. kan komme til udtryk ved, at personen kan være usikker på sine egne mål og præferencer samt være sårbar over for kritik. personlighedsforstyrrede patienter har ofte intense og ustabile forhold til andre, ligeseom patienterne tit lider af en tomhedsfølelse. De kan yde overdrevne bestræbelser på at undgå at være alene og kan have et stort behov for kontakt. 

Personer med personlighedsforstyrrelse har desuden en tendens til at være selvdestruktive. Det vil fx sige, at de truer med eller udfører selvskade.

BEHANDLING

Behandlingen af personlighedsforstyrrelse kan være forskellige former for psykoterapi (Sundhedsstyrelsen 2015). Psykoterapi er en fællesbetegnelse for samtaleterapi, hvor patienten ved hjælp af professionel opnår indsigt i psykiske problemer, således disse kan håndteres og løses.  
(Kilde: Psykiatrifonden)

Vores psykoterapeut tilbyder et sådant forløb, som kører med fuld diskretion. Derudover er vores øvrige personale er rigtigt dygtige til at hjælpe og strukturere din dagligdag, så den passer præcis på dig.