Menu

PTSD

Krigsveteraner med PTSD

Kære veteran

Lider du af PTSD, har du måske brug for mere støtte, end du hidtil har mødt. Vi har udarbejdet en helstøbt indsats, hvor bostedets øvrige tilbud kombineres med et mårettet behandlingsforløb. Herudover tilbyder vi et rigt friluftsliv samt nogle sunde, sociale relationer, du kan bygge din vej tilbage til tilværelsen på.
Nedenstående behandlingsformer er udvalgt pba. deres dokumenteret positive effekt mod PTSD:

EMDR terapi

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Kort fortalt adskilles fortiden fra nutiden vha. opmærksomhedsstimulering. Dette sker uden fysisk ubehag for soldaten og vil binde hans eller hendes stress til de oplevede hændelser og derved gradvist fjerne det fra nutidige hverdagssituationer. WHO anerkender metodens virkning på PTSD. 

Somatic Experience Therapy

SE er en kognitiv terapiform, der er udarbejdet af Peter Levine. Hans traumestudier viser, at rovdyr og byttedyr f.eks. ikke udviser tegn på stress efter voldsomme hændelser. Ud fra dette har han udarbejdet en tilgang med fokus på nervesystemet og opmærksomhed på kropsfornemmelser. Metoden har leveret meget gode resultater ifm. behandlingen af PTSD.
 

Prolonged Exposure Therapy

Går i al sin enkelhed ud på, at vi støtter dig mens du gradvist udfordrer de situationer, du ellers har svært ved. Dette skal dog struktureres, så det foregår under ordnede forhold med mulighed for at trække sig - hvilket vi selvfølgelig hjælper dig med.
 

Mindfulness og NADA

Disse behandlingsformer har vist sig at have god effekt på PTSD-ramte. Du kan læse mere om her: Mindfulness & NADA